Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Цени

Асистирана репродукция

ЦЕНИ „АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ“ / 20.09.2013/

ЛЕВА

1

Спермограма

40

2

Спермограма + Крюгер /разширена/

90

3

Халосперм тест

140

4

Антиспермални антитела

20

5

Обработка на еякулат+биолог.преживяемост

50

6

Интраутеринна инсеминация (съпружеска)

300

7

Интраутеринна реинсеминация (съпружеска)

50

8

Интраутеринна инсеминация (донорска)

500

9

Интраутеринна реинсеминация (донорска)

150

10

Донорство сперматозоиди

200

11

Замразяване на сперматозоиди(2проби) 100 лв.}

}

300

12

Съхранение за 1 година 200 лв

13

* За всяка следваща проба по 50 лв.

14

Такса за съхранение на сперматозоиди 1 год.

200

15

Замразяване + съхранение на яйцеклетки (≤ 3 )

450

16

Замразяване+съхранение на яйцеклетки (>3 )

600

17

Замразяване + съхранение на ембриони (≤ 3 )

450

18

Замразяване + съхранение на ембриони (>3 )

600

19

Замразяване + съхранение на ембрион(спонтанен цикъл)-първоначално

450

20

* За всеки следващ замразен ембрион

150

21

Такса за съхранение на ембриони/яйцеклетки за 1 год.

300

22

Пункция на фоликули

350

23

IVF (ICSI) + Ембриотрансфер

1850

24

Инвитро оплождане (IVF/ICSI)

(IMSI )

1500

100

25

Трансфер на ембриони

350

26

Трансфер на замразени ембриони

550

27

Трансфер на замразени+свежи ембриони(комбиниран)

800

28

Инвитро IVF( ICSI) – спонтанен и модифициран цикъл (пункция 400 лв., оплождане (1 яйцеклетка)+ трансфер 650 лв.)

1050

29

* – Оплождане на повече от една яйцеклетка 300лв. за първата и по 200 лв. за всяка следваща

30

MACS (магнитна сепарация на сперматозоиди)

220