Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Цени

Асистирана репродукция

ЦЕНИ „АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ“ / 20.09.2013/
ЛЕВА
1 Спермограма 40
2 Спермограма + Крюгер /разширена/ 90
3 Халосперм тест 140
4 Антиспермални антитела 20
5 Обработка на еякулат+биолог.преживяемост 50
6 Интраутеринна инсеминация (съпружеска) 300
7 Интраутеринна реинсеминация (съпружеска) 50
8 Интраутеринна инсеминация (донорска) 500
9 Интраутеринна реинсеминация (донорска) 150
10 Донорство сперматозоиди 200
11 Замразяване на сперматозоиди(2проби) 100 лв.} } 300
12 Съхранение за 1 година 200 лв
13 * За всяка следваща проба по 50 лв.
14 Такса за съхранение на сперматозоиди 1 год. 200
15 Замразяване + съхранение на яйцеклетки (≤ 3 ) 450
16 Замразяване + съхранение на яйцеклетки (>3 ) 600
17 Замразяване + съхранение на ембриони (≤ 3 ) 450
18 Замразяване + съхранение на ембриони (>3 ) 600
19 Замразяване + съхранение на ембрион(спонтанен цикъл)-първоначално 450
20 * За всеки следващ замразен ембрион 150
21 Такса за съхранение на ембриони/яйцеклетки за 1 год. 300
22 Пункция на фоликули 350
23 IVF (ICSI) + Ембриотрансфер 1850
24 Инвитро оплождане (IVF/ICSI)

(IMSI )

1500

100

25 Трансфер на ембриони 350
26 Трансфер на замразени ембриони 550
27 Трансфер на замразени+свежи ембриони(комбиниран) 800
28 Инвитро IVF( ICSI) – спонтанен и модифициран цикъл (пункция 400 лв., оплождане (1 яйцеклетка)+ трансфер 650 лв.) 1050
29 * – Оплождане на повече от една яйцеклетка 300лв. за първата и по 200 лв. за всяка следваща
30 MACS (магнитна сепарация на сперматозоиди) 220