Online резултати

ivanrilski_mc@abv.bg     Телефон: 0700 10216

Ценоразпис

Асистирана репродукция

 1. Спермограма – 60 лв.
 2. Спермограма + Kruger (разширена) – 120 лв.
 3. Тест за оксидативен стрес – 180 лв.
 4. Халосперм тест (Тест за ДНК фрагментация на сперматозоидите) – 180 лв.
 5. Тест за левкоцити – 30 лв.
 6. Антиспермални антитела – 30 лв.
 7. Обработка на еякулат + биологична преживяемост – 60 лв.
 8. Пакет START (Разширена спермограма + Тест за оксидативен стрес) – 260 лв.
 9. Пакет PREMIUM (Разширена спермогртама+Тест за оксидативен стрес+Антиспермални антитела+Халосперм тест) – 440 лв.
 10. Микробиологично изследване на еякулат – 30 лв.
 11. Интраутеринна инсеминация (съпружеска) – 400 лв.
 12. Интраутеринна реинсеминация (съпружеска) – 150 лв.
 13. Интраутеринна инсеминация (донорска) – 850 лв.
 14. Интраутеринна реинсеминация (донорска) – 600 лв.
 15. TESE (екстракция на сперматозоиди от тестиси) – 1100 лв.
 16. Замразяване на сперматозоиди (1 проба) – 150 лв.
 17. Такса за съхранение на сперматозоиди до 6 месеца – 250 лв.
 18. Такса за съхранение на сперматозоиди до 12 месеца – 350 лв.
 19. Пункция на фоликули (стимулиран цикъл) – 550 лв.
 20. Пункция на фоликули (спонтанен цикъл) – 450 лв.
 21. Инвитро оплождане при стимулиран цикъл (IVF/ICSI) – 2200 лв
 22. Оплождане на 1 яйцеклетка (спонтанен цикъл) – 350
 23. IMSI – 220 лв.
 24. MACS (магнитна сепарация на сперматозоиди) – 280 лв.
 25. Ембриоскоп – 350 лв.
 26. Трансфер на ембриони – 480 лв.
 27. Лазерен хетчинг – 200 лв.
 28. Замразяване на яйцеклетки до 4 броя – 350 лв.
 29. Замразяване на яйцеклетки до 8 броя – 500 лв.
 30. Замразяване на яйцеклетки до 12 броя – 650 лв.
 31. Замразяване на яйцеклетки повече от 12 броя – 850 лв.
 32. Замразяване на ембриони до 3 броя – 350 лв.
 33. Замразяване на ембриони до 6 броя – 500 лв.
 34. Замразяване на ембриони до 9 броя – 650 лв.
 35. Замразяване на ембриони повече от 9 броя – 850 лв.
 36. Такса за съхраняване на ембриони / яйцеклетки до 6 месеца – 300 лв.
 37. Такса за съхраняване на ембриони / яйцеклетки до 12 месеца – 400 лв.
 38. Такса за съхраняване на ембриони / яйцеклетки до 24 месеца – 730 лв.
 39. Размразяване, култивиране и селекция на ембриони / яйцеклетки – 250 лв.
 40. Донорски сперматозоиди – 450 лв.
 41. Зона селекция – 400 лв
 42. Ембриоредукция – 550 лв.

Акушеро-гинекологични услуги Кабинет 1 и 2

 1. Първичен преглед-Инфертилитет – 100 лв
 2. Гинекологичен преглед / вкл. колпоскопия и трансвагинална ехография/ – 80 лв.
 3. Гинекологична трансвагинална ехография + консултация – 70 лв.
 4. Ехографски преглед на гърди – 40 лв.
 5. АГ консултация по документи – 40 лв.
 6. Фоликулометрия – 40 лв.
 7. Цитонамазка – 30 лв.
 8. Колпоскопия – 40 лв
 9. Прицелна биопсия под колпоскопски контрол – 70 лв.
 10. Микробиология на влаг.секрет + АБ – 30 лв
 11. Ехографски преглед при бременност ж.к. – 50 лв.
 12. Ехографски преглед при бременност – външни – 70 лв.
 13. Ехографски преглед при многоплодна бременност – външни – 80 лв.
 14. Ехографски преглед при многоплодна бременност ж.к. – 60 лв.
 15. NST – 20 лв.
 16. 4D и фетална морфология ж.к. – 100 лв.
 17. 4D и фетална морфология  външни – 120 лв
 18. 4D и фетална морфолофия при многоплодна бременност ж.к – 120 лв.
 19. 4D и фетална морфолофия при многоплодна бременност – външни – 140 лв.
 20. Обработка и вътрематочна апликация на тромбоцитно обогатена плазма – 150 лв.
 21. Вътрематочна апликация на лекарство – 150 лв.
 22. Ендометриален рецептивен прозорец – 270 лв.
 23. Изследване на ендометриални рецептивни показатели-ендометриална биопсия – 270 лв.
 24. Ендометриална биопсия – 250 лв.
 25. Прекъсване на бременност по желание до 12 г.с. – 350 лв.
 26. Хистеросалпингография с анестезия – 240 лв.
 27. Хистеросалпингография без анестезия – 190 лв.
 28. Абразио пробатория + хистологично изследване – 450 лв.
 29. Електрокоагулация на маточна шийка – 100 лв.
 30. Електродеструкция на външни кондиломи – 120 лв.
 31. Електродеструкция на външни кондиломи с анестезия – 200 лв.
 32. LLETZ – 300 лв
 33. Венозна анестезия – 80 лв.
 34. Венозна инжекция – 15 лв.
 35. Мускулна инжекция – 8 лв.
 36. Вливане на медикаменти – 40 лв.
 37. Биопсия – 30 лв.

Акушеро-гинекологични услуги Кабинет 10

 1. Първичен преглед-Инфертилитет – 80 лв
 2. Гинекологичен преглед / вкл. колпоскопия и трансвагинална ехография/ – 60 лв.
 3. Гинекологична трансвагинална ехография + консултация – 50 лв.
 4. Ехографски преглед на гърди – 40 лв.
 5. АГ консултация по документи – 30 лв.
 6. Фоликулометрия – 40 лв.
 7. Цитонамазка – 30 лв.
 8. Колпоскопия – 40 лв
 9. Прицелна биопсия под колпоскопски контрол – 70 лв.
 10. Микробиология на влаг.секрет + АБ – 30 лв
 11. Ехографски преглед при бременност ж.к. – 40 лв.
 12. Ехографски преглед при бременност – външни – 60 лв.
 13. Ехографски преглед при многоплодна бременност – външни – 70 лв.
 14. Ехографски преглед при многоплодна бременност ж.к. – 60 лв.
 15. NST – 20 лв.
 16. Ендометриална биопсия – 250 лв.
 17. Прекъсване на бременност по желание до 12 г.с. – 350 лв.
 18. Хистеросалпингография с анестезия – 240 лв.
 19. Хистеросалпингография без анестезия – 190 лв.
 20. Абразио пробатория + хистологично изследване – 450 лв.
 21. Електрокоагулация на маточна шийка – 100 лв.
 22. Електродеструкция на външни кондиломи – 120 лв.
 23. Електродеструкция на външни кондиломи с анестезия – 200 лв.
 24. LLETZ – 300 лв
 25. Венозна анестезия – 80 лв.
 26. Венозна инжекция – 15 лв.
 27. Мускулна инжекция – 8 лв.
 28. Вливане на медикаменти – 40 лв.
 29. Биопсия – 30 лв.

Всички цени са в български лева с включен ДДС.