Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Асистирана репродукция

Семинологична лаборатория

Спермограма анализ, при който се прави количествена и качествена оценка на основните показатели на еякулата (цвят, обем, pH, вискозитет, концентрация и общ брой на сперматозоидите, подвижност и морфология). Изследването се прави според изискванията на Световната здравна организация (WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen – fifth edition). Семинологичната лаборатория на МЦ „Св. Иван Рилски” притежава специализиран софтуер за спермален анализ CASA. Следва да се отбележи, че не винаги отклонение от дадените характеристики в една или друга посока означава признак на заболяване. Само комплексна оценка на получените данни и връзката между тях може да позволи оценка на оплодителната способност на мъжа. При това спермограмата се използва не само за да се установи причина за безплодие, но и дава възможност да се оценят и други патологични отклонения в състоянието на здравия мъж.

Предстои да си направя спермограма – какво трябва да знам?

 

Необходимо е полово въздържание не по малко от 2 дни и не повече от 7 дни; не се препоръчва употребата на алкохол и антибиотици по време на периода на въздържание; желателно е даването на материала за анализ и обработка да става в специално пригодени за тази цел лабораторни помещения; позволено е и транспортирането на материал от вкъщи, но трябва да се донесе до 30 минути след отделянето и да се съхранява на стайна температура през това време. Излагане на еякулата на пряка слънчева светлина, ниска или висока температура може да промени стойностите на спермограмата; отделянето на сперматозоидите трябва да става единствено чрез мастурбация. При еякулаторна дисфункция или обструктивна азооспермия сперматозоиди могат да се извлекат и чрез други методи. Посочените изисквания са валидни и за пациенти, на които им предстои инвитро процедура или вътрематочна инсеминация.

Морфология по Крюгер — отчита чрез специално оцветяване на сперматозоидите и под голямо микроскопско увеличение какви точно са дефектите им. Анализът на резултата има прогностична стойност относно оплодителната способност на сперматозоидите.

 

MACS обработка на сперматозоиди преди IVF/ICSI магнитната сепарация на сперматозоиди MACS (Magnetic-Activated Cell Sorting) е метод за позитивна селекция на мъжки гамети. С помощта на магнитно поле се задържат сперматозоидите с по-слаба оплодителна способност. Методът увеличава шансовете за успех при двойки с мъжки фактор на инфертилитета и такива с предхождащи неуспешни инвитро процедури.

 

Антиспермални антитела — отчита се в процентно отношение наличието на IgA и IgG формите на антиспермалните антитела, чиито повишени стойности са показател за имунологичен проблем при инфертилитета.

 

Тест за левкоцити — приложим при наличие на много клетки (> 5 млн./мл) в еякулата. Установяването на повече от допустимите норми на левкоцити може да бъде показател за наличие на инфекциия или друго заболяване при мъжа. При положителен тест се препоръчва контролна микробиология на еякулата и консултация със специалист уролог-андролог.

 

Микробиология на еякулат — този тип анализ се прилага най-често при увеличен брой на левкоцитите или като необходимо изследване преди започване на инвитро процедура или замразяване на еякулата. Материалът се отделя и обработва в Медицинския център, но се изпраща за анализ в специализирана лаборатория.

 

Halosperm тест — анализ, който дава информация за структурната цялост на ДНК на сперматозоидите. Резултатите от него имат прогностична стойност за оплодителната способност на сперматозоидите. Обикновено е препоръчителен при двойки с предшестващи неуспешни инвитро процедури с доказан проблем при оплождане на яйцеклетките.

 

Тест за виталност отчита се чрез оцветяване в процентно отношение броят на живите сперматозоиди.

 

Обработка на еякулата и отчитане на преживяемостта им след 24 часа – изследването цели да се проследи каква най-вероятно е преживяемостта на сперматозоидите в матката или гениталния тракт на жената при нормален сексуален контакт или след инсеминация.