Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Асистирана репродукция

Криоконсервация

Съвременните биологични и медицински практики позволяват ембриони (зиготи) или неоплодени полови клетки (гамети) да се замразяват и съхраняват в течен азот за бъдеща употреба криоконсервация и криопрезервация. В МЦ „Св. Иван Рилски”- Тутракан се замразяват ембриони, яйцеклетки и сперматозоиди по метода витрификация.

 

Препоръчва се замразяване на ембриони с добър потенциал за развитие, които не са използвани за ембриотрансфер при настоящия опит. Понякога се налага замразяване на всички ембриони, поради обстоятелства, възпрепятстващи провеждането на ембриотрансфер напр. остър хиперстимулационен овариален синдром.

 

Замразяване на яйцеклетки се предприема, когато има причини, възпрепятстващи процедурата по инвитро оплождане. Яйцеклетки се замразяват също и при пациентки с онкологични заболявания и предстояща лъче- или химиотерапия, с цел използването им след приключване на лечението. Все по-често се проявява интерес към криоконсервация на яйцеклетки за бъдещо инвитро оплождане и от жени, на които се налага отлагане на майчинството (в по-ранна възраст качеството на яйцеклетките е по-добро).

 

Сперматозоиди се замразяват най-често при наличие на една или няколко от следните причини: преди лъче- или химиотерапия; преди пътуване и продължително отсъствие на пациент, включен в инвитро процедура; при тежка олигоспермия или астеноспермия; при включени по донорска програма пациенти; преди вазектомия; след екстракция на сперматозоиди от тестисите. Непосредствено преди замразяването на сперматозоиди е необходимо пациентът да се изследва за трансмисивни заболявания. Максималният срок за съхранение на замразени сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони според българското законодателство е пет години.