Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Асистирана репродукция

Инвитро оплождане чрез ICSI

Методът ICSI (интрацитоплазмено спермално инжектиране) е подобен на IVF, но в този случай се инжектира само един сперматозоид в яйцеклетката. Техниката се прилага при пациенти с ниска концентрация, намалена подвижност и влошена морфология на сперматозоидите, както и при пациенти с липса на оплождане от класическата инвитро методика. Въвеждането на сперматозоида в яйцеклетката става под микроскопско увеличение чрез микропипета. Необходимо е предварително яйцеклетката да се подготви като се отстранят заобикалящите я кумулусни клетки.