Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Медицински дейности

Клинична лаборатория

КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ НА МЯСТО В МЦ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

ХЕМАТОЛОГИЯ

 • Пълна кръвна картина;
 •  СУЕ /РУЕ/;
 •  Морфология на еритроцити;
 • ДКК /диференциална кръвна картина/ – мануално;

КОАГУЛАЦИЯ

 • Протромбиново време / INR;
 • аPTT;
 • Фибриноген;
 • Време кървене;
 • Време съсирване;

БИОХИМИЯ

 • Урея;
 • Креатинин;
 • Пикочна киселина;
 • Общ билирубин;
 • Директен билирубин;
 • ASAT;
 • ALAT;
 • CPK;
 • ГГТ;
 • ALP – алкална фосфатаза;
 • Алфа-амилаза;
 • Глюкоза;
 • Общ белтък;
 • Албумин;
 • Общ холестерол;
 • HDL – холестерол;
 • LDL – холестерол;
 • Триглицериди;
 • Микроалбумин  урия;
 • Гликиран хемоглобин /HbA1c/

ЕЛЕКТРОЛИТИ

 • Желязо;
 •  ЖСК;
 • Калий;
 • Натрий;
 • Хлориди;
 • Калций;
 • Неограничен фосфор;
 • Магнезий;

ИМУНОЛОГИЯ

 •  С – реактивен протеин

УРИНА

 • Урина – общо  химично изследване;
 • Урина седимент;

ХОРМОНИ

 • TSH;
 • FT4;
 • Prolactin;
 • Progesteron;
 • LH;
 • TAT /anti –TG/;
 • MAT/ anti – TPO/;
 • FSH;
 • Estradiol;
 •  Testosteron;
 •  Total B-HCG;

Клиничната лаборатория на МЦ „Св. Иван Рилски” работи с НЗОК.

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ СЪВМЕСТНО С ЛАБОРАТОРИЯ ”РАМУС”

 • Паразитология
 • Микробиология
 • Имунохематология
 • Диагностика на инфекциозни болести

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ СЪВМЕСТНО С МБАЛ „Надежда”

 • Имунологични изследвания
 • Генетични изследвания

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ СЪВМЕСТНО С Национална генетична лаборатория към УАГБ „Майчин дом” – гр. София

 • Генетичен скрининг