Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Медицински дейности

Емоционално консултиране и подкрепа

Емоционална подкрепаВ медицински център ”Св. Иван Рилски” ние оценяваме, че лечението на стерилитет засяга пациентите по много различен начин. Затова ние използваме комплексния подход към всеки отделен случай. Двойката с репродуктивни проблеми се сблъсква и с чисто емоционални предизвикателства в усилията си за решаването му. Тъй като стерилитетът може да се отрази на всички аспекти от живота на двойката, нашият екип е разработил и предлага гама от услуги за професионална емоционална подкрепа преди, по време и след лечението на стерилитет. Ние предлагаме индивидуално и фамилно консултиране, програми за справяне с чисто емоционалната страна на процеса, както и всеобхватна информация в тази област.

Емоционалната /психологичната/ подкрепа като услуга предоставя помощ и насоки в следните важни области:

 • оценка на нивото на стрес – преди, по време и след медицинските процедури /чрез най – съвременни техники/;
 • управление на стреса и стресови ситуации;
 • справяне с депресията и тревожността;
 • техники за управление на умората и апатията;
 • работа с въпроси за вътресемейните отношения, възникнали при справянето със стерилитета;
 • осъществяване на терапевтични решения;
 • справяне със загубата при неуспешен опит на асистирана репродукция;
 • техники за релаксация, чрез които се насърчава управлението на стреса;

 

Емоционална подкрепаОсновната цел на емоционалното консултиране и подкрепа е: как пациентите с репродуктивни проблеми да се справят успешно със стреса, т.е. да се сведат  до минимум негативните преживявания на двойката при целия процес на асистирана репродукция.

 

Ние ви препоръчваме да се възползвате от тази услуга, когато забележите:

 • нарушения в нормалното ви функциониране и взаимоотношенията с околните;
 • наличие на постоянна тъга и плачливост;
 • започвате да се изолирате от контакти с близки и приятели;
 • отношенията в семейството започват да се обтягат;
 • трудности и несигурност при вземане на решения;
 • промяна в апетита, теглото или моделите на съня;
 • поява на чувство на горчивина и гняв;
 • чести мисли за безпомощност;
 • продължаващи чувства на песимизъм, чувство на вина или безполезност;
 • наличие на неудоволствени преживявания от дейности, които преди са ви носили удоволствие и радост;
 • усещане за безразличие към нещата около вас.

Цялата програма за емоционална подкрепа е препоръчително да стартира преди двойката да започне чисто медицинските процедури при асистираната репродукция.