Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Гинекология

Цитонамазка

Цитонамазка

Това изследване е част от профилактиката на предраковите и ракови заболявания на маточната шийка. С цитологична шпатула и четчица се вземат клетки от повърхността на маточната шийка и цервикалния канал и след фиксиране и оцветяване се гледат и преценяват от хистопатолог.  Резултатите се обединяват в пет групи, като първите две групи са добър резултат, а останалите налагат допълнителни изследвания и преценка.