Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Гинекология

Влагалищен преглед

Гинекологичен преглед

Извършва се чрез инструмент, наречен спекулум за оглед на влагалищни стени и  маточна шийка.