Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Aкушерство

Ултразвуково изследване

ултразвуково изследване

Ултразвуковото изследване (известно още като ехография или видеозон) е съществена част от проследяването на бременността. То се използва за установяване на бременност в ранните й срокове, проследяване на развитието на бременността чрез измерване на множество фетални параметри, например размери на глава, корем, крайници на плода.  По този начин може да се измери с голяма точност дължината на маточната шийка и да се прогнозира вероятността от преждевременно раждане или аборт. Ултразвуковото изследване служи за своевременно откриване на аномалиите на плода и плацентата, както и за откриване и проследяване на някои заболявания на вътрешните полови  органи, несвързани с бременността като миоми на матката и  кисти на яйчниците. Ехографското изследване е неразделна част от качественото проследяване на бременността.

Честотата на прегледите се определя индивидуално, но в общи линии желателните ехографски прегледи са:

  • 11-14 г.с. (гестационна седмица) измерване на нухална транслуценция, носни кости, кръвоток в ductus  venosus, сърдечна сянка, обща фетална анатомия. В този срок се прави и ранният скрининг за синдром на Даун;
  • 18-23 г.с. фетална морфология подробно ехографско изследване за установяване на аномалии и дефекти в развитието на плода;
  • 28-32 г.с. оценка на растежа на плода и  повторна оценка на феталната анатомия (морфология);
  • 38-39 г.с. оценка на състоянието,  предлежанието и теглото на плода в контекста на избора на метод за родоразрешение.