Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Aкушерство

Фетална морфология

Фетална морфология

Това ултразвуково изследване представлява подробен преглед на всички органи и структури на плода. Това е високоспециализирано изследване. В зависимост от срока на бременността могат да бъдат преценени различни фетални структури. Въпреки напредъка на технологиите някои структурни дефекти и аномалии в развитието на плода не могат да бъдат установени преди раждането.