Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Aкушерство

Биохимичен скрининг за синдром на Даун

Това е изследване за установяване вероятността от раждане на дете със синдром на Даун. С по-висока степен на достоверност е скринингът, включващ освен биохимичната част и няколко ехографски маркера дебелина на нухална транслуценция, носни кости, дължина на плода. Времето за извършване на скрининга е 11-14 г.с., както и 15-19 г.с. Изследването включва вземане на венозна кръв за изследване на два биохимични маркера и ехографска част. За съжаление това изследване не дава отговор на въпроса има ли плодът синдром на Даун или не, а само вероятността да има. При изчислен риск над 1:250 (напр. 1:120) са необходими допълнителни изследвания.