Online резултати

ivanrilski_mc@abv.bg     Телефон: 0700 10216

Семинологична лаборатория

Спермограма - анализ, при който се прави количествена и качествена оценка на основните показатели на еякулата (цвят, обем, pH, вискозитет, концентрация и общ брой на сперматозоидите, подвижност и морфология). Изследването се прави според изискванията на Световната здравна организация (WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen – fifth edition). Семинологичната лаборатория на МЦ „Св. Иван Рилски” притежава специализиран софтуер за спермален анализ CASA. Следва да се отбележи, че не винаги отклонение от дадените характеристики в една или друга посока означава признак на заболяване. Само комплексна оценка на получените данни и връзката между тях може да позволи оценка на оплодителната способност на мъжа. При това спермограмата се използва не само за да се установи причина за безплодие, но и дава възможност да се оценят и други патологични отклонения в състоянието на здравия мъж.
Предстои да си направя спермограма – какво трябва да знам?
Необходимо е полово въздържание не по малко от 2 дни и не повече от 7 дни. Не се препоръчва употребата на алкохол и антибиотици по време на периода на въздържание. Желателно е даването на материала за анализ и обработка да става в специално пригодени за тази цел лабораторни помещения. Позволено е и транспортирането на материал от вкъщи, но трябва да се донесе до 30 минути след отделянето и да се съхранява на стайна температура през това време. Излагане на еякулата на пряка слънчева светлина, ниска или висока температура може да промени стойностите на спермограмата. Отделянето на сперматозоидите трябва да става единствено чрез мастурбация. При еякулаторна дисфункция или обструктивна азооспермия сперматозоиди могат да се извлекат и чрез други методи. Посочените изисквания са валидни и за пациенти, на които им предстои ин витро процедура или вътрематочна инсеминация.
Морфология по Крюгер — отчита чрез специално оцветяване на сперматозоидите и под голямо микроскопско увеличение какви точно са дефектите им. Анализът на резултата има прогностична стойност относно оплодителната способност на сперматозоидите.
MACS обработка на сперматозоиди преди IVF/ICSI — магнитната сепарация на сперматозоиди MACS (Magnetic-Activated Cell Sorting) е метод за позитивна селекция на мъжки гамети. С помощта на магнитно поле се задържат сперматозоидите с по-слаба оплодителна способност. Методът увеличава шансовете за успех при двойки с мъжки фактор на инфертилитета и такива с предхождащи неуспешни ин витро процедури.
Антиспермални антитела — отчита се в процентно отношение наличието на IgA и IgG формите на антиспермалните антитела, чиито повишени стойности са показател за имунологичен проблем при инфертилитета.
Тест за левкоцити — приложим при наличие на много клетки (> 5 млн./мл) в еякулата. Установяването на повече от допустимите норми на левкоцити може да бъде показател за наличие на инфекциия или друго заболяване при мъжа. При положителен тест се препоръчва контролна микробиология на еякулата и консултация със специалист уролог-андролог.
Микробиология на еякулат — този тип анализ се прилага най-често при увеличен брой на левкоцитите или като необходимо изследване преди започване на ин витро процедура или замразяване на еякулата. Материалът се отделя и обработва в Медицинския център, но се изпраща за анализ в специализирана лаборатория.
Halosperm тест — анализ, който дава информация за структурната цялост на ДНК на сперматозоидите. Резултатите от него имат прогностична стойност за оплодителната способност на сперматозоидите. Обикновено е препоръчителен при двойки с предшестващи неуспешни ин витро процедури с доказан проблем при оплождане на яйцеклетките.
Тест за виталност — отчита се чрез оцветяване в процентно отношение броят на живите сперматозоиди.
Обработка на еякулата и отчитане на преживяемостта им след 24 часа – изследването цели да се проследи каква най-вероятно е преживяемостта на сперматозоидите в матката или гениталния тракт на жената при нормален сексуален контакт или след инсеминация.