Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе

Роди се първото ни бебе, заченато със сперматозоиди, получени чрез TESE

Ivan Rilski (142 of 147)Роди се първото ни бебе, заченато със сперматозоиди, получени чрез TESE /Testicular Sperm Extraction/.

Малката госпожица проплака в „МБАЛ Тутракан” ЕООД през месец октомври и е плод на задружните усилия, положени от Д-р Любомир Бойчев и неговия екип, съвместно с Д-р Венци Георгиев – урологът  , извършил  тестикуларната  биопсия.