Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе

Предлагаме иновативният метод за селекция на сперматозоиди IMSI

IMSIВече можем да предложим на пациентите с репродуктивни проблеми, иновативният метод за селекция на сперматозоиди IMSI /Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection /.

Подобно на ICSI процедурата, и тук се прави подбор на сперматозоидите с най- добра подвижност и морфологични качества, но при много по-голямо увеличение.

Методът е приложим при мъжки фактор на стерилитет, поредица от неуспешни ин витро процедури, неизяснен стерилитет, с цел повишаване качеството на ембрионите и процента реализирани бременности.