Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе

Магнитна сепарация – най-новата тенденция при преодоляване на мъжкия стерилитет

Донорска програма

Магнитна сепарация на сперматозоидите вече се извършва в клиника “Свети Иван Рилски” в Тутракан. Това е една от най-новите и ефикасни технологии, която се прилага много успешно в Европа. Препоръчително е тя да се прилага  при мъжки фактор на инфертилитет. По този начин от ембриологична гледна точка  специалистите в клиниката са в крак с най-новите тенденции при преодоляване на стерилитета.