Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе
Партньори

Партньори

1. МБАЛ – гр. Тутракан
2. МБАЛ ”Надежда”- гр. София http://invitro-bg.com/bg/home/
3. МЦ ”Репромед” – гр. Плевен http://repromed-bg.com/
4. МЦ  „Св. Иван Рилски” – гр. Шумен
5. Тъканна банка_ „Биорегенерация” http://www.bioregeneration.bg
6. Имунологична лаборатория към МБАЛ ”Надежда” – гр. София
7. Генетична лаборатория към МБАЛ ”Надежда” – гр. София
8. Медико-диагностична лаборатория „Рамус http://ramuslab.com/
9. Национална генетична лаборатория към УАГБ „Майчин дом” – гр. София http://www.maichindom.com/