Online резултати

ivanrilski_mc@abv.bg     Телефон: 0700 10216

Криоконсервация

Съвременните биологични и медицински практики позволяват ембриони (зиготи) или неоплодени полови клетки (гамети) да се замразяват и съхраняват в течен азот за бъдеща употреба –криоконсервация и криопрезервация. В МЦ „Св. Иван Рилски”- Тутракан се замразяват ембриони, яйцеклетки и сперматозоиди по метода витрификация.
Препоръчва се замразяване на ембриони с добър потенциал за развитие, които не са използвани за ембриотрансфер при настоящия опит. Понякога се налага замразяване на всички ембриони, поради обстоятелства, възпрепятстващи провеждането на ембриотрансфер – напр. остър хиперстимулационен овариален синдром.
Замразяване на яйцеклетки се предприема, когато има причини, възпрепятстващи процедурата по ин витро оплождане. Яйцеклетки се замразяват също и при пациентки с онкологични заболявания и предстояща лъче- или химиотерапия, с цел използването им след приключване на лечението. Все по-често се проявява интерес към криоконсервация на яйцеклетки за бъдещо ин витро оплождане и от жени, на които се налага отлагане на майчинството (в по-ранна възраст качеството на яйцеклетките е по-добро).
Сперматозоиди се замразяват най-често при наличие на една или няколко от следните причини: преди лъче- или химиотерапия; преди пътуване и продължително отсъствие на пациент, включен в ин витро процедура; при тежка олигоспермия или астеноспермия; при включени по донорска програма пациенти; преди вазектомия; след екстракция на сперматозоиди от тестисите. Непосредствено преди замразяването на сперматозоиди е необходимо пациентът да се изследва за трансмисивни заболявания. Максималният срок за съхранение на замразени сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони според българското законодателство е пет години.