Online резултати

ivanrilski_mc@abv.bg     Телефон: 0700 10216

Донорска програма

МЦ „Св. Иван Рилски” ООД работи по донорска програма, като се стараем в максимална степен да задоволим изискванията на всеки пациент.
Донорство на сперматозоиди
Сперматозоиди от анонимен донор се използват при жени без съпруг или постоянен партньор; жени, чийто съпруг е носител на генетично или друго заболяване, криещо риск за здравето на потомството или на жената; при силно влошени показатели на спермограмата на партньора и неуспехи в използваните асистирани репродуктивни техники вследствие на това. Подборът на донори на сперматозоиди се осъществява от екип от лекари и биолози, работещи в МЦ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Тутракан.
Донор на сперматозоиди (в случаите на непартньорско даряване) може да бъде всеки пълнолетен мъж, който:
- не е поставен под запрещение;
- не страда от наследствено хронично заболяване;
- има нормални показатели на спермограмата според критериите на СЗО;
- има отрицателно микробиологично изследване, извършено до 30 дни преди процедурата по даряване;
- има негативни резултати при изследванията за HIV (СПИН), HBV (хепатит В), HCV (хепатит С), сифилис и хламидии до 3 месеца преди даряването;
- е дал писмено информирано съгласие.
Дарените сперматозоиди се замразяват и поставят под карантина за най-малко 180 дни. След изтичане на този период се правят изследвания на донора за потвърждение на негативните резултати за трансмисивни заболявания и едва тогава сперматозоидите се включват в употреба за асистирани репродуктивни техники.
Донорство на яйцеклетки
Донорски яйцеклетки могат да се получат от анонимен или родствен (сестра, братовчедка) дарител. Използване на донорски яйцеклетки се налага най-често при жени с изчерпан яйчников резерв; такива с доказано генетично заболяване, което би могло да се предаде на потомството; жени с лош отговор на хормонална стимулация; жени с вродени или вследствие на преминала лъче- или химиотерапия малформации на яйчниците; жени с оперативно отстранени яйчници или части от тях. Според Наредба 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по Асистирана репродукция на МЗ (Обн. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007_г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г.) горна възрастова граница на жената за провеждане на ин витро процедура с донорски яйцеклетки е 51 години. Подборът на донори на яйцеклетки се осъществява от екип от лекари и биолози, работещи в МЦ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Тутракан.
Донор на яйцеклетки може да бъде всяка жена, която:
- е на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години при родствено даряване;
- е в добро психическо и физическо здраве;
- не е поставена под запрещение;
- има поне едно живородено дете;
- има отрицателно микробиологично изследване, извършено до 30 дни преди процедурата по даряване;
- има негативни резултати при изследванията за HIV (СПИН), HBV (хепатит В), HCV (хепатит С), сифилис и хламидии до 3 месеца преди даряването;
- е дала писмено информирано съгласие, заверено при нотариус.
Дарените яйцеклетки могат да се оплодят веднага или да се криоконсервират.
Ако желаете да станете донор при нас, моля обадете се на GSM 0882595942 или 0882691987