Медицински център
•СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ•  гр. Тутракан

нощувка в русе

Клиничната лаборатория работи със Здравната каса

Клиничната лаборатория на медицински център “Свети Иван Рилски” работи с НЗОК, т.е. изследванията, които не могат да се направят на място, се правят в лаборатории-партньори. Улеснението за пациентите е, че в клиниката може да се вземе материал за всички клинично-лабораторни изследвания, касаещи гинекологичните проблеми или стерилитета и да се изпрати от нас в партньорските лаборатории. Така улесняваме нашите пациенти и им спестяваме ценно време и излишни притеснения.