Online резултати

ivanrilski_mc@abv.bg     Телефон: 0700 10216

Акушерство

Акушерски преглед
При този преглед се оценява състоянието на бременната жена и се следи хода на развитието на бременността.
Това става чрез:
1. Измерване на височината на матката и обиколката на корема (в по-късните срокове на бременността).
2. Измерване на кръвното налягане.
3. Преглед на гинекологичен стол (влагалищен преглед) за оценка на влагалищната чистота и маточната шийка мануално (с ръка) и/или ехографски при преценка от проследяващия бременността.
4. Вземане на цитонамазка (при необходимост).
5. Вземане на секрет за микробиологично изследване при необходимост.
6. Проследяване на детски сърдечни тонове с фетален монитор.
Ултразвуково изследване
Ултразвуковото изследване (известно още като ехография или видеозон) е съществена част от проследяването на бременността. То се използва за установяване на бременност в ранните й срокове, проследяване на развитието на бременността чрез измерване на множество фетални параметри, например размери на глава, корем, крайници на плода. По този начин може да се измери с голяма точност дължината на маточната шийка и да се прогнозира вероятността от преждевременно раждане или аборт. Ултразвуковото изследване служи за своевременно откриване на аномалиите на плода и плацентата, както и за откриване и проследяване на някои заболявания на вътрешните полови органи, несвързани с бременността като миоми на матката и кисти на яйчниците. Ехографското изследване е неразделна част от качественото проследяване на бременността.
Честотата на прегледите се определя индивидуално, но в общи линии желателните ехографски прегледи са:
11-14 г.с. (гестационна седмица) – измерване на нухална транслуценция, носни кости, кръвоток в ductus venosus, сърдечна сянка, обща фетална анатомия. В този срок се прави и ранният скрининг за синдром на Даун;
18-23 г.с. – фетална морфология – подробно ехографско изследване за установяване на аномалии и дефекти в развитието на плода;
28-32 г.с. – оценка на растежа на плода и повторна оценка на феталната анатомия (морфология);
38-39 г.с. – оценка на състоянието, предлежанието и теглото на плода в контекста на избора на метод за родоразрешение.
Фетална морфология
Това ултразвуково изследване представлява подробен преглед на всички органи и структури на плода. Това е високоспециализирано изследване. В зависимост от срока на бременността могат да бъдат преценени различни фетални структури. Въпреки напредъка на технологиите някои структурни дефекти и аномалии в развитието на плода не могат да бъдат установени преди раждането.
Биохимичен скрининг
Биохимичният скрининг е изследване, което дава на бременните жени оценка на риска по отношение на хромозомни аномалии на плода – Синдром на Даун (тризомия 21), Синдром на Едуард (тризомия 18), Синдром на Патау (тризомия 13), Синдром на Търнер (монозомия X), триплоидии. Резултатите от БХС са под формата на изчислен риск от типа 1:1000. Изследването включва вземане на венозна кръв за изследване на два биохимични маркера и ехографска част. За съжаление това изследване не дава отговор на въпроса има ли плодът генетична аномалия или не, а само вероятността да има. При изчислен риск над 1:250 (напр. 1:120) са необходими допълнителни изследвания.
Неинвазивни пренатални тестове (NIPT)
Това са съвременни ДНК тестове, който позволява още в началото на 9-10та седмица на бременността с точност да се разбере дали Вашето дете ще се роди със Синдром на Даун, Синдром на Патау, Синдром на Едуардс или някой от дефектите свързани с половите хромозоми. Тези тестове използват откритието, че в кръвта на бременната жена циркулира свободна (извънклетъчна) ДНК на бебето. Неинвазивни пренатални тестове не предоставят окончателна диагноза, но позволяват с максимална прецизност (>99%) да се определи дали бебето, което носите в утробата си, не е застрашено от едни от най-често срещаните вродени генетични аномалии. Този тип тестове са неинвазивни. Това означава, че тестът не налага вземане на биологичен материал за изследване от плацентата или околоплодната течност. Той е бърз и безстресов и изисква единствено вземането на венозна кръв от майката.
1. Пренатест
2. Секвеном